Evenementen

27 augustus - Triple Concert | Martin Mans, Martin Zonnenberg en André Knevel

Datum | 27 augustus
Tijd | 20.00
Locatie | Content Concertzaal, Ermelo

Terug naar overzicht

Triple Concert

door Martin Mans, Martin Zonnenberg en André Knevel

Op 27 augustus is het weer tijd om een traditie op te pakken: Martin Mans, Martin Zonnenberg en André Knevel geven een uniek triple concert vanuit onze concertzaal. U hoort deze avond een programma met bekende orgelwerken, maar gaan ook improviseren. Ze wisselen solo's af met stukken voor twee, en zelfs voor drie orgels!

Het grootste deel van het concert wordt gegeven op het concertorgel van Content, de Concerto Jubileo 40. Daarnaast worden ook de Concerto 476 en de Chapel 354 bespeeld, en hoort u ook nog een hybride orgel.

U bent van harte welkom op 27 augustus! We beginnen om 20.00, vanaf 19.30 zijn de deuren open. De toegang is gratis, wel vragen we u te reserveren door te mailen naar marketing@contentorgels.nl, of bel naar tel. 0341-554876.

 

 

Over de musici:

Martin Mans

Martin Mans werd in 1965 geboren in Melissant. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ontdekte hij ook zijn voorliefde voor het orgel. Martin Mans kreeg als zevenjarige jongen zijn eerste orgellessen, nam als elfjarige de begeleiding van verschillende koren op zich en werd als twaalfjarige vaste kerkorganist van de kerk in zijn geboorteplaats. In zijn jeugdjaren won Mans verschillende concoursen. De orgelbespeling op veertienjarige leeftijd voor de NCRV-radio volgde de concoursen al snel op. De basis van zijn orgelspel werd dus al op jonge leeftijd gevormd. Naast zijn orgelstudie professionaliseerde Martin Mans zich in koordirectie.

In 1995 werd Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam, waar hij tot de dag van vandaag actief is. Hij werkte mee aan meer dan vijfhonderd cd-opnamen. Vol enthousiasme maakte hij vervolgens een reeks dvd's. Martin Mans kreeg door zijn verkoopsuccessen één platina en twee gouden cd's. Dit heeft Mans niet bereikt door stil te zitten. Hij geeft per jaar gemiddeld tweehonderdenvijftig concerten en niet alleen binnen de landsgrenzen. Buitenlandse concertreizen voerden hem door Europa, Canada, Amerika, Australië en Zuid-Afrika.

Martin Zonnenberg

Martin Zonnenberg (1958) had reeds op jonge leeftijd belangstelling voor het koninklijk instrument: het orgel. Al op 12-jarige leeftijd begeleidde hij een aantal koren.
Hij behaalde de Diploma's koordirectie en schoolmuziek. Martin Zonnenberg is als organist verbonden aan de Nederlands Hervormde Kerk te Sliedrecht (Naber-orgel, 1852). Hij is dirigent van het Chr.Sliedrechts Mannenkoor Ichtus (170 leden), het Ichtus Mannen-Ensemble (IME) en Kleinkoor Concertino.

Verder is hij als samensteller en arrangeur van het bekende TV-programma 'Nederland Zingt'. Buiten Europa trad hij als dirigent, pianist en organist op in Iraël, Canada en Amerika. Als componist is hij bekend door z'n instrumentale arrangementen en talloze composities voor koor, orgel, orkest en meer. In 2002 werd hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

André Knevel

Organist André Knevel is geboren in Bussum, Nederland. Reeds op zeer jonge leeftijd voelde hij zich tot het orgel aangetrokken. Toen hij 8 jaar oud was kreeg hij zijn eerste orgel- en pianolessen. Zijn leraren waren o.a. dr. J.A.M.van Stokkum, Rutger van Mazijk en Willem Hendrik Zwart. André Knevel gaf zijn eerste officiële orgelconcert toen hij 19 jaar oud was. Korte tijd later werd hij als organist benoemd in de Gereformeerde Gemeente te Hilversum. In 1975 emigreerde André Knevel naar Canada, waar hij in St.Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij is daar verbonden aan verschillende christelijke scholen als muziekdocent. Tevens is hij ter plaatse kerkorganist. André Knevel heeft zijn orgelstudie voortgezet bij Dr. John Tuttle, orgeldocent verbonden aan de Royal Conservatory in Toronto. Deze heeft André opgeleid voor orgeldiploma B.

André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid Afrika. Als veelgevraagd organist is hij jaarlijks op zomertournee in Nederland en Duitsland voor het geven van 30 tot 40 concerten. Hij heeft inmiddels een groot aantal cd’s op zijn naam staan. Op deze manier hoopt hij zijn gaven en talenten voor muziek te delen met zijn publiek, maar bovenal is het zijn wens dat het moge zijn tot lof en eer van God. In 2010 werd zijn 40-jarig organistenjubileum herdacht.