Dordrecht Augustijnenkerk

In 1897 schonk dr. J.J. Stronck, emerituspredikant te Dordrecht, een bedrag van 25.000 gulden voor de bouw van een nieuw orgel. Als voorwaarde stelde hij onder meer, dat de oude balustrade moest blijven staan en dat ook het Dordtse wapen boven het oude orgel een plaats moest krijgen op de nieuwe orgelkas. Het orgel werd in 1899 geplaatst door de orgelmaker M. Maarschalkerweerd te Utrecht en op zondag 24 september van dat jaar plechtig ingewijd door dr. J. Th. A. Jonker.

Het werk van Maarschalkerweerd & Zn is onder te verdelen in 3 stijlperioden. De Nederlandse periode (1870-1885), met klassieke mechanische orgels, waarin al moderne elementen van klank- en windvoorziening waren verwerkt. De Franse periode (1885-1895), de introductie van omgekeerde vrijstaande speeltafel, zwelkast en Barker machine. Veel details zijn uitgevoerd in overeenstemming met het werk van Cavaillé-Coll, zoals Franse tongwerken en overblazende fluiten. Duits-Franse periode (1895-1915), vervanging van de mechanische tractuur door pneumatiek en membraanladen (Weigle-systeem), de klankkleur blijft Frans georiënteerd. Het Dordtse orgel dateert uit de Duits-Franse periode. Het timbre van Maarschalkerweerd is een belangrijk historisch gegeven dat gegroeid is vanuit de klassieke Nederlandse bouwprincipes, een ontwikkeling doormaakte naar een orgeltype dat hem werd aangereikt door zijn (indirecte) ‘leermeester’ de Franse orgelmaker Cavaillé-Coll. Zijn orgels zijn dan ook een fraaie vertaling van het werk van deze Cavaillé-Coll zonder zijn eigen Nederlandse achtergrond te verloochenen.

Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.
In het najaar van 2019 werd groot-onderhoud verricht door J.J. Elbertse te Soest.

De sampleset van dit orgel is verkrijgbaar via leverancier Sweelinq.

Meer informatie? Vraag de gratis brochure aan

In 1897 schonk dr. J.J. Stronck, emerituspredikant te Dordrecht, een bedrag van 25.000 gulden voor de bouw van een nieuw orgel. Als voorwaarde stelde hij onder meer, dat de oude balustrade moest blijven staan en dat ook het Dordtse wapen boven het oude orgel een plaats moest krijgen op de nieuwe orgelkas. Het orgel werd in 1899 geplaatst door de orgelmaker M. Maarschalkerweerd te Utrecht en op zondag 24 september van dat jaar plechtig ingewijd door dr. J. Th. A. Jonker.

Het werk van Maarschalkerweerd & Zn is onder te verdelen in 3 stijlperioden. De Nederlandse periode (1870-1885), met klassieke mechanische orgels, waarin al moderne elementen van klank- en windvoorziening waren verwerkt. De Franse periode (1885-1895), de introductie van omgekeerde vrijstaande speeltafel, zwelkast en Barker machine. Veel details zijn uitgevoerd in overeenstemming met het werk van Cavaillé-Coll, zoals Franse tongwerken en overblazende fluiten. Duits-Franse periode (1895-1915), vervanging van de mechanische tractuur door pneumatiek en membraanladen (Weigle-systeem), de klankkleur blijft Frans georiënteerd. Het Dordtse orgel dateert uit de Duits-Franse periode. Het timbre van Maarschalkerweerd is een belangrijk historisch gegeven dat gegroeid is vanuit de klassieke Nederlandse bouwprincipes, een ontwikkeling doormaakte naar een orgeltype dat hem werd aangereikt door zijn (indirecte) ‘leermeester’ de Franse orgelmaker Cavaillé-Coll. Zijn orgels zijn dan ook een fraaie vertaling van het werk van deze Cavaillé-Coll zonder zijn eigen Nederlandse achtergrond te verloochenen.

Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.
In het najaar van 2019 werd groot-onderhoud verricht door J.J. Elbertse te Soest.

De sampleset van dit orgel is verkrijgbaar via leverancier Sweelinq.

  • Maarschalkerweerd, 1899
  • 2 klavieren
  • 27 registers

Optionele accessoires

Dispositie
Handleidingen

Luisteren

Meer informatie? Vraag de gratis brochure aan

481
nl