Privacy

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Content Orgels sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de Content website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de Content website te kunnen raadplegen. Content Orgels is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Content website is verkregen.

Content Orgels aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op de website van Content Orgels wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de Content website. 

Intellectuele eigendomsrechten
Content Orgels behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website en de via zijn website te leveren producten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Content Orgels de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de Content website mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

© Content Orgels, 2023